GOJO Hygienhanteringssystem

Om en enda arbetstagare inte följer korrekt handhygien kan korskontaminering inträffa på din arbetsplats. Detta kan leda till kontaminerad produkt, rättstvister, varumärkesskada och stängning av anläggningen. Handhygien spelar en avgörande roll när det gäller att hålla din produkt säker. Men förvirrande produktval, språkhinder och konkurrerande prioriteringar kan äventyra följsamheten.

GOJO har en lösning för arbetsplatser med livsmedelsberedning baserad på insikter som förvärvats genom att vi helt koncentrerat oss på din miljö för att upptäcka sätt att förenkla följsamheten till handhygien. Vårt kompletta program inkluderar:

  • Effektiva produkter – Tydligt identifierbara tvåldispensrar och hygieniska handdesinfektionsdispensrar
  • Hjälp att välja de rätta produkterna för att stödja ditt program för utförande av riskanalys och bestämning av kritiska styrpunkter (HACCP)
  • Effektiva GOJO® tvålskumprodukter, tillgängliga i FMX™ dispensrar som är byggda för att stå emot grova avspolningsmiljöer
  • TFX™ beröringsfri dispenser och FMX skumdispenser har specifikt utformade symboler tryckta vid sidan av orden som hjälper till att beskriva handtvätten och handdesinfektionen. Behovet av kommunikation och utbildning bekräftas när det gäller alla kunder och slutanvändare i tillverkningsmiljön.
  • SANITARY SEALED™ refiller – ofarliga, smarta, enkla