Om GOJO

Räddar och förbättrar livet genom lösningar för välbefinnande. Det är GOJO:s mål och det driver på innovation inom handhygien och hudvård.

GOJO översikt

GOJO Industries, Inc. är den ledande globala tillverkaren och marknadsföraren av lösningar inom hudhälsa och hygien för miljöer utanför hemmet. Vår omfattande portfölj inkluderar handrengöring, handtvätt, handdesinfektion och hudvårdsprodukter under varumärkena GOJO® och PURELL®. GOJO:s produkter använder de senaste teknikerna inom hudvård. GOJO är känt för toppmodern dispenseringsteknik, utformad med fokus på design och funktion. Våra kompletta program främjar hälsosamma beteenden för handhygien, hudvård och, i kritiska miljöer, följsamhet till krav

GOJO:s framgångssaga: Förbättra livet

GOJO daterar sig till 1946 med två personer, grundarna Goldie och Jerry Lippman, och deras genialitet, uppfinningsförmåga och engagemang för andra. Idag fortsätter deras solida grund att utvecklas mot nya sätt att förbättra livet för människor runtom i världen genom lösningar för hudhälsa och hygien.

"Allt jag vet har jag lärt mig av någon annan."

- Jerry Lippman om vikten av livslångt lärande

Upptäcktsandan tar form
Goldie Lippman arbetade på en gummifabrik under andra världskriget. Efter en hård arbetsdag var det nästan omöjligt för henne och hennes medarbetare att få bort grafit, tjära och sot från händerna. De använde kemikalier som bensen för att ta bort smuts, men det var osäkert och irriterade huden. Det var detta problem på arbetsplatsen som gjorde att Jerry Lippman började leta efter en säkrare och skonsammare lösning.

Uppfinningen av GOJO®
Jerry hörde talas om ett effektivt handrengöringsmedel som tog bort svår smuts och började sälja det till Goldies medarbetare. De gillade medlet, men inte det faktum att det krävde två handtvättar: en gång med rengöringsmedlet och sedan med tvål och vatten. I sökandet efter en enklare lösning samarbetade Jerry med professor Clarence Cook från Kent State University. Tillsammans uppfann de ett handrengöringsmedel som var effektivt och tog bort svår smuts från händerna och enkelt kunde sköljas av.

Jerry och Goldie tänkte först ge sin nya uppfinning namnet "GoGo". Förutom att det var Goldies smeknamn tänkte de att "Få smutsen att gå med GoGo" vore en minnesvärd slogan. Men eftersom ett annat företag redan hade tagit namnet bestämde de sig för det andra alternativet, GOJO, med "G" och "J" för Goldie och Jerry.

Efter kriget ägnade
Jerry och Goldie all uppmärksamhet åt att marknadsföra GOJO Handrengöringsmedel. Jerry blandade, tappade det på flaska och sålde det från bagageluckan varje dag. Goldie tog hand om inköpen och bokföringen för den växande verksamheten. Jerry var naturligt lyhörd för kunderna och insåg snart att verkstadsägarna tyckte hans produkt var för dyr för arbetarna att köpa. Han iakttog arbetarna när de tvättade händerna och upptäckte att de använde mycket mer handrengöringsmedel än nödvändigt. Den insikten ledde till att Jerry utvecklade den första portionskontrollerade dispensern för handrengöringsmedel, som GOJO fick patent på 1952.

Upprättande av distributionsrelationer;
GOJO-produkterna användes på bensinstationer runtom i USA och såldes genom bildelsbutiker. Hållbara distributionsrelationer upprättades genom GOJO:s säljare "Missionary Men" som fyllde sina bilar och reste så länge som var nödvändigt för att sälja allt de hade, och som besökte distributörer och lärde dem hur de bäst skulle visa och sälja GOJO Handrengöringsmedel. Under de kommande två decennierna kom GOJO:s varumärke att dominera marknaden med handrengöringsmedel för grovrengöring.

GOJO SANITARY SEALED™-teknik
Med en talang för att förena formuleringar med dispenseringsteknik introducerade GOJO sina första hygieniska refill-tvålsystem för toaletter 1983. Systemen använde portionskontrollerade, SANITARY SEALED refillpatroner som var ett mycket mer hygieniskt alternativ till vanligt förekommande tvålar och stora tvåldispensrar. Med denna nya teknik kunde GOJO expandera och bli en kommersiell verksamhet med handrengöringsprodukter. GOJO fick ett rykte om sig att ha högkvalitativa system för toaletter -- behagliga, milda tvålprodukter och branschens mest pålitliga dispenseringssystem.

Expansion på nya marknader och i nya länder
GOJO började rikta uppmärksamheten mot specialiserade marknader som hälso- och sjukvård och livsmedelsindustrin, där handtvätt och hudvård kunde ha en viktig inverkan på hälsa och välbefinnande. En komplett produktlinje för hälso- och sjukvård introducerades under varumärket PROVON®. Och fettreducerande, antibakteriella tvålar utvecklades specifikt för livsmedelsindustrin. Geografisk utbredning följde snart och GOJO lade till anläggningar i Europa, Japan och Sydamerika, där en komplett produktlinje såldes.

Uppfinningen av PURELL®
En allt mer bakteriemedveten värld gav GOJO-kunderna nya utmaningar. Restaurangpersonal började ställas inför rättsliga åtgärder när matburna sjukdomsfall spårades till bakterier som sprids via händer. Samtidigt identifierades hälsovårdsrelaterade infektioner som en signifikant risk på sjukhus och inom långtidsvård. Oron ökade över hur man skulle tvätta händerna när tvål och vatten inte fanns tillgängliga. Dessa risker ledde till att GOJO:s forskare revolutionerade handhygienen genom att uppfinna en helt ny metod för handdesinfektion -- och därmed skapades PURELL Snabbverkande Handdesinfektion.

Uppfinningen av PURELL blev en vändpunkt för GOJO och för handhygien. GOJO förverkligade möjligheten att ge människor välbefinnande överallt och lanserade PURELL som en konsumentprodukt under det sena1990-talet. Handhygien blev plötsligt tillgänglig var än människor befann sig. PURELL blev snart ett känt namn -- och USA:s främsta handdesinfektion.

Evidensbaserade resultatstudier
Samtidigt som GOJO:s forskare insåg det betydande, positiva sambandet mellan handhygien och välbefinnande letade de efter sätt att få andra att förstå. Detta ledde till utvecklingen av ett antal vetenskapliga resultatstudier, som genomfördes i verkliga arbetsmiljöer, för att visa på effekten av god handhygien. Studier inom hälsovård visade en minskning av infektionsspridning. Studier på skolor, kontor och i militära miljöer visade minskad frånvarofrekvens. Studier på oljeraffinaderier visade förbättrat hudtillstånd. Vetenskapliga resultatstudier gav säkra bevis för de uppnådda resultaten och blev en nödvändig del av GOJO:s marknadsfokuserade lösningar.

Det blev uppenbart att handdesinfektionsmedel kunde spela en viktig roll för hälsa och välbefinnande. Experter som det amerikanska smittskyddsinstitutet (Centers for Disease Control and Prevention), WHO och andra organisationer bekräftade värdet av alkoholbaserade handdesinficerande geler och inkluderade dem i riktlinjerna för handhygien inom vård, skola och andra inrättningar. Det, tillsammans med framgången med PURELL i konsumentvärlden, hjälpte till att fastställa en ny standard vilket gjorde både handtvätt och handdesinfektion till allmän praxis på arbetsplatser och i offentliga miljöer.

Upptäcktsandan fortsätter
GOJO fortsätter att utveckla vetenskapen om hudvård med nya teknikformer:

  • Produkter som förbättrar hudtillståndet vid regelbunden användning
  • Miljömärkta handrengöringsmedel
  • Nya typer av produkter, som skum, gel och våtservetter
  • Dispenseringsalternativ som inkluderar beröringsfria, bänk- och väggmonterade system, fristående handhygienstationer och personliga, bärbara system

De ingår alla i en kontinuerligt växande portfölj av produkter och program som uppfyller behoven hos en föränderlig värld när det gäller hudhälsa och hygien.

Samtidigt som vetenskapen och tekniken har utvecklats, tillgängligheten utvidgats och de geografiska gränserna suddats ut fortsätter GOJO att tillämpa den utforskande andan och omsorgen om välbefinnande som var företagets grund 1946. Vi lyssnar, lär oss och finner nya vägar för att förbättra livet för människor runtom i världen.