GOJO handhygiensprogram för tillverkningsindustrin

De flesta tillverkningsanläggningar är miljöer där praktiskt arbete utförs och händerna spelar en avgörande roll när det gäller personalens hälsa. Exponering för kemikalier kan leda till yrkesdermatit. Att vidröra enkla föremål kan sprida bakterier som orsakar sjukdom. Båda kan leda till produktivitetsförlust.

Genom att tillämpa vetenskaplig expertis på insikter vi förvärvat genom erfarenhet i din värld, har GOJO utvecklat ett övergripande systematiskt synsätt för att bekämpa bakterier som sprids via händer och yrkesdermatit.

  • GOJO® finns tillgänglig i en rad olika produktformuleringar för att hjälpa till att hålla din hud frisk och på ett säkert sätt ta bort all sorts smuts arbetstagarna stöter på
  • PURELL® Hygieniskt Gel hjälper till att minska bakteriespridningen
  • Hållbara dispenseringssystem gör handtvätten enkel och behaglig
  • Ett enkelt "rengörings- och återfuktningsprogram" har visats vara effektivt för att förbättra hudtillståndet på 14 dagar1
  • SANITARY SEALED™ refiller – ofarliga, smarta, enkla
  1. Arbogast JW, Fendler EJ, Hammond BS, Cartner TJ, Dolan MD, Ali Y, Maibach HI. Effectiveness of a Hand Care Regimen with Moisturizer in Manufacturing Facilities Where Workers Are Prone to Occupational Irritant Dermatitis. Dermatitis, vol 15, nr 1 (mars), 2004: s. 10-17.