GOJO kompletta lösningar för hudvård

Oavsett om det handlar om akutvård, primärvård eller långtidsvård är följsamhet till handhygien en kritisk säkerhetsfråga som är nödvändig för erkännande, rykte och efterlevnadsövervakning. Även om det förefaller enkelt kan följsamhet vara svårt vid dagliga utmaningar när det gäller drift, ekonomi och tillsyn.

GOJO förenklar följsamheten till handhygien genom en synergisk syn baserad på insikter som förvärvats genom att vi helt koncentrerat oss på din värld för att upptäcka de faktiska hindren för följsamhet. Vår övergripande lösning inkluderar:

 • Beprövade, effektiva, men ändå milda produkter som människor vill använd
 • Pålitliga märken – PURELL® och GOJO® för handdesinfektion, handtvätt och hudvård
 • Lättillgänglig handhygien genom ett stort antal dispenseringsalternativ
 • Allmänt erkända program för att lära ut och motivera följsamhetsbeteende
 • Hängivet försäljningsteam specialiserat på hudvård
 • Kostnadsfri utbildning och kontinuerlig support för att öka medvetenheten om vikten att alltid hålla huden frisk
 • Följsamhetsrapportering per sjukhus
 • Starka och nära förbindelser med infektionskontrollteam i Storbritannien och Irland
 • Helt i enlighet med RoHS
 • Produkter och verktyg tillgängliga för att upprätthålla de fem tillfällen då handhygien bör iakttas
 • Förbindelse med ledande nytänkare
 • Evidensbaserade forskningsrapporter och posterutskick
 • Kontinuerlig produktinnovation

Utforska vårt kompletta program och få reda på hur GOJO kan hjälpa till att göra följsamhet till handhygien till en vana i din dagliga värld.