GOJO handhygiensprogram för skolor

Sjukdomar bär ansvaret för 1,6 miljoner förlorade skoldagar under Storbritanniens höst- och vårtermin1. Skolfrånvaro fråntar eleverna värdefull inlärningstid och påverkar deras förmåga att uppnå sin fulla potential. En av de viktigaste sätten att stoppa spridningen av bakterier och förhindra sjukdomar är att tillämpa god handhygien. Men under en stressig skoldag är det inte enkelt att uppnå.

Med medvetenheten om den ökade risken för sjukdomar i offentliga miljöer, som skolor, kommer GOJO:s kompletta lösning med PURELL och tvålskum tillsammans med utbildning och vikten av handhygien att vara helt närvarande de kommande månaderna.

  • PURELL® gör det enklare att skapa din hälsosamma inlärningsmiljö
  • GOJO® tvålskum har en mjuk känsla som barn älskar – och det uppmuntrar till användning
  • SANITARY SEALED™ refiller – ofarliga, smarta, enkla
  1. Dept. for children, schools & families (DCSF) 2008