Globalna polityka prywatności

1. Przegląd

GOJO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Globalna polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, jakie rodzaje danych osobowych możemy gromadzić w ramach naszej działalności, dlaczego są gromadzone, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz kiedy możemy przekazywać Twoje dane osobowe stronom trzecim. Wyjaśnia również, że masz:

 • prawo zażądać od nas przekazania kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat;
 • prawo do poprawienia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat; oraz
 • inne prawa prawne dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych. 

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Zastępuje ona wszystkie inne polityki prywatności, które wydaliśmy. 

W niniejszej Polityce prywatności termin:

a. „Osoba fizyczna” oznacza żyjącą osobę fizyczną i obejmuje wszystkich rzeczywistych i potencjalnych klientów GOJO, użytkowników końcowych produktów GOJO, użytkowników naszych stron internetowych i innych osób, których dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i przenosimy. Definicja osoby fizycznej nie obejmuje naszych pracowników, potencjalnych pracowników i wykonawców, dla których mamy osobną politykę prywatności. W niniejszej Polityce prywatności używamy również zwrotów „Ty” i „Twój”, aby odnosić się do Osób fizycznych.

b.„GOJO”oznacza spółkę GOJO Industries, Inc. oraz wszystkie jej jednostki zależne i stowarzyszone, z wyjątkiem tych, które stosują swoje własne polityki prywatności. GOJO jest również określana jako „my”, „nas” i „nasz”.

Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), stanie Kalifornia lub stanie Nevada w Stanach Zjednoczonych, mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Zostały one opisane w:

Niniejsza Polityka prywatności opisuje szeroki zakres działań związanych z przetwarzaniem danych. Została ona opracowana na podstawie obowiązującego prawa, zasad uczciwego postępowania z informacjami i najlepszych praktyk. 

2. GOJO to globalna spółka z siedzibą w Stanach Zjednoczonych

GOJO jest globalną spółką z siedzibą w Akron w stanie Ohio. Twoje dane osobowe mogą zostać przeniesione do siedzib GOJO oraz stron trzecich zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach lub terytoriach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych jak Twój kraj zamieszkania. Niezależnie od kraju, w którym dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane lub przechowywane, przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

3. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe (Personal information, „PI”) oznaczają wszelkie informacje, (i) które bezpośrednio i wyraźnie identyfikują Osobę fizyczną (na przykład imię i nazwisko) lub (ii) które w połączeniu z innymi informacjami można wykorzystać do ustalenia tożsamości Osoby fizycznej (np. płci, wieku lub adresu zatrudnienia).

4. Czym są wrażliwe dane osobowe?

Wrażliwe dane osobowe („Wrażliwe informacje”) to podgrupa danych osobowych, które mają bardziej wrażliwy charakter niż dane osobowe. Ujawniają one grupę etniczną, wyznanie, narodowość, poglądy polityczne, członkostwo w związkach zawodowych, preferencje seksualne, orientację seksualną, dane genetyczne i dane biometryczne.

5. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać różne rodzaje danych osobowych. Dane osobowe mogą obejmować:

 • imię i nazwisko, adres domowy, nazwę i adres firmy, adres protokołu internetowego, adres e-mail oraz numer telefonu służbowego i komórkowego;
 • podpis, numer konta i hasło oraz numer karty kredytowej;
 • okres czasu, przez który miałeś(-aś) konto GOJO;
 • płeć, datę urodzenia i stan cywilny; oraz;
 • czas przeglądania, informacje o plikach cookie, historię stron internetowych i identyfikatory kont w mediach społecznościowych.

Mimo, że nie jest to częsta praktyka, w odosobnionych przypadkach możemy gromadzić Wrażliwe informacje.

6.  Czy gromadzimy dane osobowe dzieci?

Nie. GOJO świadomie nie pozyskuje ani nie przechowuje danych osobowych dotyczących osób poniżej osiemnastego roku życia i usunie takie informacje, jeśli zostaną one zebrane lub przetworzone przez pomyłkę.

7. Kto przekazuje nam dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe na Twój temat, gdy:

 • nawiązujesz z nami kontakt korzystając z jednej z naszych stron internetowych przed i po uzyskaniu statusu klienta lub użytkownika końcowego;
 • kierujesz do nas prośbę o dostarczenie Ci naszych produktów lub usług, a w prośbie uwzględnisz dane osobowe.
 • komunikujesz się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych lub listownie;
 • odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych, w tym za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii (patrz punkt 8 poniżej dotyczący wykorzystywania przez nas plików cookie); lub
 • bierzesz udział w jednej z naszych promocji, zamawiasz próbkę produktu, bierzesz udział w loterii lub konkursie bądź zasubskrybujesz otrzymywanie od nas promocji, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.     

Jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie spełnić wszystkich naszych zobowiązań prawnych i umownych ani wykonać wszystkich działań, takich jak dostarczenie Ci materiałów marketingowych. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, wyraźnie Cię o tym poinformujemy oraz wyjaśnimy jakie istnieją konsekwencje nie podania swoich danych osobowych w danym przypadku.

Dane osobowe użytkownika gromadzimy również od stron trzecich, takich jak:

 • osoby, które przekazują nam Twoje dane osobowe, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w sprawie informacji o produktach i usługach GOJO; oraz
 • nasi dystrybutorzy i przedstawiciele ds. marketingu.

8. Pliki cookie.

GOJO wykorzystuje różne rodzaje plików cookie i podobnych technologii na swoich stronach internetowych. Niektóre z tych technologii gromadzą Twoje dane osobowe. Patrz: Polityka dotycząca plików cookie.   

9. Na jakiej podstawie prawnej GOJO zbiera i gromadzi Twoje dane osobowe?

Istnieje wiele powodów, dla których GOJO gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe. Powody te obejmują:

 • wyrażoną przez Ciebie zgodę. Zgoda ta może być wyrażona na piśmie. Może równie dobrze być wyrażona ustnie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dla nas niezbędne w celu zawarcia umowy między użytkownikiem a spółką GOJO. Na przykład potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby wysłać Ci materiały marketingowe, o które prosiłeś bądź wyniki loterii;
 • przetwarzanie jest niezbędne dla GOJO w celu spełnienia wymogów prawnych. Na przykład GOJO potrzebuje określonych danych osobowych, abyśmy byli w stanie zrealizować Twoje zamówienie; oraz 
 • inne powody dozwolone przez prawo.

10. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe na Twój temat, które przechowujemy?

GOJO wykorzystuje dane osobowe w celu:

 • zarządzania wszystkimi aspektami naszej relacji z Tobą. Obejmuje to wysyłanie materiałów promocyjnych, realizację zamówień produktów, dostarczanie usług takich jak PURELL SMARTLINK™, komunikowanie się z Tobą na temat cen i rabatów oraz planowanie instalacji dozownika;
 • odpowiadania na pytania;
 • określania sposobu wykorzystywania naszych stron internetowych;
 • poprawiania treści strony internetowej; oraz
 • dostarczania Ci ukierunkowanych informacji.

11. Dane zbiorcze.

W niektórych przypadkach spółka GOJO może wykorzystywać Twoje dane w połączeniu z informacjami należącymi do innych Osób fizycznych. W tym procesie wykorzystujemy różne metody usuwania części danych osobowych z Twoich danych przed połączeniem ich z informacjami innych Osób fizycznych. Dane wyjściowe tego procesu są danymi zbiorczymi, które nie są możliwe do wykorzystania w celu ustalenia tożsamości Twojej lub jakiejkolwiek innej Osoby fizycznej.  Dane te wykorzystujemy z kilku powodów, w tym do usprawniania naszych produktów i usług oraz sposobów ich dostarczania. 

12. Czy GOJO udostępnia Twoje dane osobowe stronom trzecim?

GOJO nie sprzedaje Twoich danych osobowych za pieniądze.

GOJO może przekazać Twoje dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadkach, gdzie GOJO nie otrzymuje za to płatności pieniężnej. Przykłady takich przekazów danych obejmują:

 • sytuacje, w których prosisz o przekaz danych lub wyrażasz na niego zgodę;
 • usługodawcom. „Usługodawca” to firma lub osoba, która przetwarza Twoje dane osobowe w celu biznesowym GOJO w ramach pisemnej umowy pomiędzy GOJO a Usługodawcą. Przykładami celów biznesowych są przetwarzanie zamówień produktów, realizacja wniosków o próbki i świadczenie usług promocyjnych;
 • naszym dystrybutorom i przedstawicielom ds. marketingu, w celu wsparcia ich wysiłków sprzedażowych.

GOJO przekaże również Twoje dane osobowe osobie trzeciej w następujących sytuacjach:

 • jeśli GOJO sprzeda działalność, Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane kupującemu tą działalność; jeśli GOJO kupi działalność, może tym samym nabyć dane osobowe bieżących i potencjalnych klientów takiej działalności;
 • jeśli jest to wymagane przez prawo lub na podstawie nakazu sądu bądź innego organu rządowego;
 • jeśli GOJO uzna, że jest to konieczne lub pożądane w celu ochrony naszego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa naszych pracowników oraz innych osób;
 • jeśli przekazywane przez nas dane osobowe są dostępne do wiadomości publicznej w dokumentacji państwowej; oraz
 • gdy szukamy porad profesjonalnych doradców, takich jak prawnicy i księgowi.

13. Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych

Masz prawo wiedzieć, dlaczego GOJO gromadzi Twoje dane osobowe i w jaki sposób je wykorzystuje. Niniejsza Polityka prywatności udziala tych informacji.

Przysługują Ci również prawa opisane w punktach A. – H. poniżej. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z:

 • jeśli jesteś osobą mieszkającą w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii lub Portugalii, wyślij wniosek na adres GOJOGDPR@GOJO.COM;
 • jeśli jesteś osobą, która mieszka we Francji, wyślij wniosek na adres ContactGDPR@gojo.fr;
 • jeśli jesteś osobą, która mieszka gdziekolwiek indziej w Europie, wyślij wniosek na adres GDPRcontact@gojo.de;
 • jeśli jesteś osobą, która mieszka w innej części świata, w tym w Stanach Zjednoczonych, użyj tego łącza, aby wysłać wniosek; lub
  • skontaktuj się z nami pod numerem 1 800-563-2190.

Gdy skontaktujesz się z GOJO w celu skorzystania z jakichkolwiek przysługujących Ci praw, zgodnie z poniższym opisem, możemy poprosić o Cię o udzielenie informacji, które umożliwią nam potwierdzenie Twojej tożsamości.Wykorzystamy uzasadnione środki, aby potwierdzić, że osoba składająca wniosek to rzeczywiście Ty. Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości osoby składającej wniosek, możemy odrzucić wniosek.

Za złożenie wniosku i otrzymanie swoich danych osobowych nie będzie nalicza żadna opłata. Jeżeli GOJO nie będzie w stanie zapewnić Ci dostępu do Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o dopuszczalnych przyczynach, dla których możemy nie być w stanie tego zrobić.

Ponadto GOJO nie zawsze może być w stanie zrealizować Twój wniosek. W niektórych przypadkach GOJO może podlegać zakazowi prawnemu lub umownemu uniemożliwiającemu zrealizowanie wniosku, a czasami uniemożliwia nam to nasz uzasadniony interes.  W takich sytuacjach GOJO poinformuje Cię o tym, dlaczego nie jesteśmy w stanie zrealizować Twojego wniosku. 

Przysługują Ci następujące prawa:

A. Dostęp.

Na żądanie zapewnimy Ci dostęp do danych osobowych zgromadzonych przez nas na Twój temat.

B. Poprawa (zwana również korektą)

GOJO stara się upewnić, że dane osobowe w naszym posiadaniu są dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli uważasz, że dane osobowe, które GOJO zgromadziła i przechowuje na Twój temat są niekompletne lub nieaktualne, możesz poprosić o ich poprawę lub korektę.

C. Usunięcie (znane również jako „Prawo do bycia zapomnianym”)

Możesz poprosić o usunięcie danych osobowych, które GOJO przechowuje na Twój temat. GOJO może przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak sądzimy, że jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały pierwotnie zebrane.

Istnieją przypadki, w których przepisy zezwalają lub nakazują nam odmówić usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli nie będziemy w stanie usunąć Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię o przyczynach.

D. Ograniczenie przetwarzania

Możesz zażądać, aby GOJO ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, w tym w przypadku przekonania, że dane osobowe nie są dokładne.

E. Przenośność

Masz prawo, jeśli będzie to wykonalne, zważywszy na wykorzystywane przez GOJO automatyczne systemy i architekturę danych, otrzymać od GOJO swoje dane osobowe w formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego.

F. Zastrzeżenie

Masz prawo w ograniczonych okolicznościach wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez spółkę GOJO.

G. Przetwarzanie automatyczne

Masz prawo poprosić nas o zaprzestanie korzystania z danych osobowych w celach związanych z automatycznym przetwarzaniem, np. profilowaniem.

H. Wycofanie zgody

W przypadku gdy GOJO gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać zgodę.

I. Złożenie skargi

Masz również prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu rządowego, jeśli uważasz, że GOJO nie przestrzega niniejszej Polityki prywatności lub naruszyła prawo.

14. Przechowywanie Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne, aby spełnić cele, dla których dane te zostały zgromadzone i umożliwić nam spełnienie wszelkich wymogów prawnych, księgowych i sprawozdawczych.

15. Bezpieczeństwo zebranych informacji

Dokładamy wszelkich starań na rzecz ochrony bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych od Ciebie. GOJO stosuje uzasadnione fizyczne, techniczne i administracyjne zabezpieczenia w celu ochrony informacji przed zniszczeniem, utratą i nieupoważnionym lub niewłaściwym dostępem lub wykorzystaniem.

16. Z kim mogę się skontaktować w sprawie praw przysługujących mi na mocy niniejszej Polityki prywatności?

Należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w punkcie 13 powyżej. Punkt kontaktu różni się w zależności od kraju, w którym mieszkasz.

17. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Datą wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności jest 1 stycznia 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo do zmienienia niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zaktualizowana wersja niniejszej Polityki prywatności będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

Twoje prawa jako mieszkańca Europejskiego Obszaru Gospodarczego

1. Administratorzy danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych definiuje „administratora danych” jako osobę lub podmiot określający cel przetwarzania danych osobowych. 

Administratorami danych są:

GOJO Industries – Europe Ltd
Units 5 & 6 Stratus Park
Brinklow, Milton Keynes MK10 0DE
Wielka Brytania;

GJF Holding SAS
8 rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
Francja;

Laboratoires Prodene Klint
8 rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
Francja; oraz

Prodene GmbH
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt
Niemcy

2. Transfery danych osobowych poza EOG

Jeśli mieszkasz na terenie EOG i przeniesiemy Twoje dane osobowe poza EOG, wprowadzimy jedno z wymaganych zabezpieczeń, tak aby przeniesienie było zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W ramach przekazywania Twoich danych osobowych do krajów, takich jak Stany Zjednoczone, w odniesieniu do których Komisja stwierdziła niedostateczny poziom ochrony danych osobowych, GOJO opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Kopię standardowych klauzul umownych, z których korzystamy, można otrzymać pisząc na adres GOJOGDPR@GOJO.COM.

3. Prawa post-mortem

Jeżeli jest to dozwolone przez prawo, możesz określić wytyczne dotyczące przechowywania, usuwania i przekazywania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci. Wytyczne te mogą być ogólne lub konkretne.

Twoje prawa jako mieszkańca Kalifornii

Oprócz innych praw omówionych już w niniejszej Polityce prywatności, jeśli jesteś konsumentem Kalifornijskim, zgodnie z definicją ustawy California Consumer Privacy Act z 2018 r. (”Ustawa CCPA”) prawo stanu Kalifornia może zapewniać Ci dodatkowe prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. CCPA bardzo szeroko definiuje dane osobowe. Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe są gromadzone w celach komercyjnych w celu skutecznego dostarczania naszych produktów i usług, a także w celu przekazania Ci dalszych informacji na temat naszych produktów i usług.

Ponadto, jeżeli konsument Kalifornijski skorzysta z przysługujących mu praw wynikających z ustawy CCPA, nie będziemy dyskryminować tego konsumenta poprzez odmówienie mu naszych towarów lub usług, naliczanie innych cen lub stawek niż konsumentom w podobnej sytuacji lub zapewnianie innego poziomu lub jakości naszych towarów lub usług.


1. Przekazywanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

A. Sprzedaż.

Spółka GOJO nie sprzedaje Twoich danych osobowych za pieniądze.

GOJO może przekazać Twoje dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadkach, w których GOJO nie otrzymuje za to płatności pieniężnej. Prawo stanu Kalifornia definiuje „sprzedaż” jako sprzedaż, upublicznienie lub ujawnienie Twoich danych osobowych w zamian za płatność pieniężną lub otrzymanie innej wartości. 

Jeśli nie chcesz, abyśmy sprzedawali Twoje dane osobowe, możesz nas o tym powiadomić w jeden z następujących sposobów:

Możemy sprzedawać (ale nie za wynagrodzenie pieniężne) następujące rodzaje danych osobowych stronom trzecim, które nie są Usługodawcami:

 • imię i nazwisko, nazwa i adres firmy oraz numer telefonu komórkowego i służbowego.   

B. Przekazywanie danych Usługodawcom.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe zewnętrznemu Usługodawcy w celach biznesowych. Przekazujemy następujące rodzaje danych osobowych podmiotom zewnętrznym w celach biznesowych:

 • imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, numer telefonu komórkowego i służbowego oraz podpis;
 • numer konta GOJO; oraz
 • nazwy kont w mediach społecznościowych.      

2. Przesyłanie danych osobowych do stron trzecich w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego

Prawo Kalifornijskie zezwala Ci na zażądanie od nas dodatkowych informacji, jeśli przekazujemy lub udostępniamy Twoje dane osobowe ze stronom trzecimi w związku z  prowadzeniem przez nie marketingu bezpośredniego. Spółka GOJO nie przekazuje ani nie udostępnia Twoich danych osobowych stronom trzecim w związku z  prowadzeniem przez nie marketingu bezpośredniego.

3. Nie śledź

Nasze witryny internetowe wykorzystują pliki cookie i podobne technologie. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z plików cookie i podobnych technologii, kliknij niniejsze łącze, aby zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Prosimy pamiętać, że nasze strony internetowe nie odpowiadają na polecenia „Nie śledź” wydane z poziomu przeglądarki i nie biorą udziału w żadnych programach zakazu śledzenia, które pozwoliłyby nam na udzielenie Ci odpowiedzi. Niemniej jednak będziemy spełniać prośby o wyłączenie plików cookie, które wystosujesz za pomocą naszego centrum preferencji dotyczących plików cookie. Dostęp do naszego centrum preferencji dotyczących plików cookie możesz uzyskać tutaj.

Twoje prawa jako mieszkańca Nevady

Prawo stanu Nevada może pozwalać Ci na sprzeciw wobec przekazywania przez nas niektórych Twoich danych osobowych w zamian za płatność pieniężną. Pamiętaj jednak, że spółka GOJO nie przekazuje Twoich danych osobowych stronom trzecim za pieniądze.