System zarządzania higieną firmy GOJO

Wystarczy, że nawet jeden pracownik nie stosuje prawidłowej higieny rąk i już może dojść do zanieczyszczenia krzyżowego. Skażenie produktu szkodzi wizerunkowi marki a w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do zamknięcia zakładu przemysłowego. Przestrzeganie higieny rąk odgrywa kluczową rolę w przemyśle przetwórczym i zapewnia produkcję bezpiecznych wyrobów.

Firma GOJO opracowała rozwiązanie dla zakładów przetwórstwa spożywczego bazujące na spostrzeżeniach poczynionych podczas wizyt w tego typu przedsiębiorstwach. Pełny program obejmuje:

  • łatwą identyfikację dozowników do mydła i żelu do dezynfekcji rąk
  • pomoc w doborze odpowiednich produktów i zgodność z wymaganiami BHP
  • skuteczne formuły mydeł w piance GOJO® dostępnych w odpornych na ciągłe działanie wody dozownikach FMX™
  • bezdotykowy dozownik TFX™ i manualny dozownik FMX posiadają naklejki i opisy dotyczące procesu prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Wynika to z potrzeby informacji i edukacji użytkowników końcowych w sektorze przetwórczym
  • wkłady SANITARY SEALED™ – bezpieczne, inteligentne, proste w obsłudze